Marco & Marjolein in Suriname

Ons leven met de Wajana's

Project Baby Buddy Apetina

Baby Buddy gezocht in de Surinaamse jungle

In Apetina zijn op dit moment twee kleine kinderen die ondervoed zijn geraakt omdat de moeder onvoldoende voeding heeft. Ze zijn ruim onder de groeicurve gekomen die door de kliniek van de Medische Zending wordt bijgehouden. De arts van de MZ vroeg ons om ondersteuning voor deze kleine kinderen. We brachten een aantal blikken Nutrilon 3 en pakken Bambix en Brinta om de kinderen te kunnen helpen. Vanuit de stad kregen we een paar flesjes en spenen aangereikt. Vol goede moed gaan we nu aan de slag.

 

De moeders werden geïnstrueerd over hoe ze hun kindje drie maal per dag een fles moeten geven en wij volgen de ontwikkelingen via de zusters van de medische post.

Een eenvoudige rekensom leert dat, willen we het goed doen, deze kinderen zeker een jaar, en misschien wel iets langer, op deze manier ondersteuning nodig hebben.

Voor de Nutrilon vraagt dit per kind zo’n Euro 500 voor een jaar, daarnaast nog voor Bambix en Brinta Euro 250. Samen dus Euro 750 per kind om deze kleinen een goede start te geven om verder gezond op te kunnen groeien.

Wie helpt ons mee om dit qua financiën te kunnen doen?

U kunt uw bijdrage overmaken aan

NL89 INGB 0000 3094 00  of  NL76 ABNA 0484 6740 48

t.n.v. CAMA Zending in Driebergen o.v.v. ‘Indianen Baby Buddy’

U kunt natuurlijk ook de iDeal of Paypal gebruiken

Noem bij Bestemming Donatie  ‘Indianen Baby Buddy’.