Marco & Marjolein in Suriname

Ons leven met de Wajana's

Wajana’s in beeld

Toen wij in de zomer van 2000 naar Nederland terugkeerden keken we terug op een prachtig aantal jaren (1989-2000) waarin de Heer ons leven in Suriname had verrijkt en gezegend. We hadden toen geen zicht op onze toekomst en wisten niet of we nog eens terug zouden gaan.
In Marco’s werk bij 3xM (2000-2003) ontstond na een jaar de gelegenheid om vanwege een media project naar Suriname te reizen. We werden in de gelegenheid gesteld dit samen te doen. Daarna zijn we nog 3 x terug geweest, de laatste reis was augustus 2010.
Over de jaren bleven ‘oude’ relaties in stand en bleven wij (zij het meer op afstand) betrokken bij onze vrienden en bekenden en daarmee op de hoogte van ontwikkelingen.
In de afgelopen jaren hebben we het idee opgepakt om na ons pensioen in Suriname te gaan wonen. Onze droom was dat we daarbij een bepaalde rol van bemoediging en ondersteuning zouden kunnen spelen richting de Indianen in het binnenland.Jeugd in de kerk

Gedurende de 11 jaar dat we in Suriname mochten werken gingen we regelmatig op bezoek bij de indiaanse gemeentes in Boven Suriname. We raakten betrokken in het onderwijs tijdens de jaarlijkse conferenties van Wajana’s en Trio’s.

In Nederland hebben we goed contact met Anneke Kempers. Zij is een van de Diaconessen van het Zendings Diaconessenhuis in Amerongen en verbonden aan onze gemeente. Anneke heeft onder de Wajana’s gewerkt als verpleegkundige en spreekt de lokale taal. Zij gaat sinds 5 jaar elk jaar naar Suriname om 6 weken te werken onder de Wajana’s.  Zij ondersteunt hiermee de ontwikkeling van het kinderwerk in de gemeentes.

Na haar terugkeer in Nederland (herfst 2009) zochten we haar op om  haar te bemoedigen en weer ‘bij te praten’. Zij vertelde ons toen dat het zendingsechtpaar Roy en Margaret Lytle dat vanuit World Team (USA) sinds begin 70-er jaren werkt onder de Wajana’s en de Trio’s zoekt naar opvolging.

Deze taak sloot naadloos aan bij ons verlangen voor de toekomst. De vraag die toen rees was of God ons roept om onze visie/plannen met ons leven 15 jaar te vervroegen?

Wij hadden toen al geboekt om augustus 2010 naar Suriname te gaan i.v.m. het bezoek aan zendelingen uit onze gemeente en onze vakantie.

Een ontmoeting met Roy en Margaret, samen met Anneke, leerde ons meer over de door World Team onderkende behoefte bij de Indianen voor missionaire ondersteuning van het gemeentewerk voor de komende 10 – 15 jaar.

WorldTeam Suriname – Cama Zending in Nederland

Eind 2010 hebben we ons als kandidaten aangemeld bij World Team. World Team vroeg ons om uit te zien naar een zendingsorganisatie in Nederland die ons uit zou willen zenden  in samenwerking met World Team.

Dit is CAMA Zending in Nederland geworden.

Eind 2011 waren we voor orientatie in Suriname op bezoek om de dorpen in het binnenland te gaan bezoeken.

April 2012 zijn we naar Suriname vertrokken.

tribal_watchcare_ job

tribal_watchcare_brochure