Marco & Marjolein in Suriname

Ons leven met de Wajana's

Sponsoring via automatische incasso

Voor wie ons regelmatig wil ondersteunen volgt hier een formulier dat als antwoordkaart naar CAMA Zending Nederland gestuurd mag worden. Dit document afdrukken en invullen. Dan als brief naar CAMA Zending Nederland sturen. Hartelijk dank!

Machtiging

Ik wil betrokken zijn bij het gemeentewerk onder de indianen in Suriname.

Hierbij machtig ik CAMA om eenmalig / per maand / per kwartaal / per jaar *                      € ………………. af te schrijven van mijn bankrekeningnummer met ingang van:  ………..-………….-………… (dag-maand-jaar).

(* = doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam: ………………………………………………………………….

Straat: …………………………………………………………………..

Postcode: ………………Woonplaats:………………………………….

E-mail: …………………………………….. @ ……………………….

Bankrekeningnummer: (IBAN) …………………………………………….

Datum: ……… – ………………. – …………

Handtekening: …………………………………………………………..

Na ondertekening opsturen naar:

CAMA Zending, Antwoordnummer 1007, 3970 VB Driebergen (geen postzegel nodig)