Marco & Marjolein in Suriname

Ons leven met de Wajana's

Project Wayana Canada

2017 bracht Marco samen met Ipomadi (oudste en stamhoofd van de Wayana aan de Lawa) een kennismakingsbezoek bij NEFC (Native Evangelical Fellowship of Canada).

2018 bracht een van de leiders uit Canada een tegenbezoek aan de Wayana tijdens de Bijbelconferentie in Tepu.

In 2019 volgde een tweede reis, dit keer met 6 deelnemers waarbij gedurende een maand verschillende reservaten werden bezocht om een betere indruk te kunnen krijgen van de nood onder de First Nations en zicht te krijgen op wat God zou laten zien als volgende stappen op deze weg.

In 2021 is in de jungle van Suriname gestart met het leren van de Engelse taal (ESL). Via on-line training geeft een docente in Canada de mensen les. Elke zaterdag een uur met aansluitend oefeningen en huiswerk om te werken aan spreekvaardigheid in het Engels.

Plan is nu om in 2022 weer een bezoek te brengen aan Canada, opnieuw met 6 deelnemers.

Samen met een aantal kerken en organisaties daar wordt gewerkt aan een reisschema. Plan is om langer op een plek te blijven om uit te reiken naar First Nations en hen te vertellen over Jezus.

Aansluitend aan de taallessen bidden we als groep voor onze voorbereiding.

Het team spaart zelf voor een deel van de reiskosten.

Er zijn inmiddels twee gemeenten in Canada die in gebed om onze voorbereidingen heen zijn gaan staan. Door beide kerken is toegezegd te gaan voorzien in een deel van de verblijfskosten van de komende reis.

We zoeken partners die met ons mee willen bidden en bij willen dragen aan de financiële kant van deze reis.

CAMA Zending heeft een project fonds voor deze reis geopend zodat gevers hun bijdrage kunnen overmaken. Hierbij de link naar het project ‘Wayana Canada’ binnen CAMA Zending.

Wayana Canada